fbpx

每日節目推介|造星 2 三子簽約後即有節目 ViuTV 全新節目《大海男兒》 

由《#全民造星 2》正式簽約 ViuTV 做親生仔,冠軍 Phoebus #吳啟洋 、 George #歐鎮灝 同 Marco #葉振弘 首個節目就做主持,似男仔版嘅《#美女郊遊遊》,但唔行山反而玩水,三子將會挑戰從來無諗過嘅事,今晚起 11 點《大海男兒》首播!

廣告

ViuTV 拍綜藝節目有一手,三子早前正式簽約 ViuTV 後就獲安排拍綜藝,仲要係旅遊節目,明顯係用自己最拿手嘅嘢令觀眾最快認識佢哋。《全民造星 2》播畢至今多過一年,但贏又好輸都好都未有人即時同 ViuTV 簽約,其中亞軍同季軍 MC 同 Oscar 更決定唔同 ViuTV 簽約,《全民造星 3》正式招募後不少鏡粉同造星 2 嘅粉絲就大鬧 ViuTV 未捧紅佢哋就開始新一季節目;而家簽咗約嘅三子有節目開,唔知大家收唔收貨呢?

【今晚推介節目】
? 930P on Netflix 全新一集《青春紀錄》
? 1030P on ViuTV 全新節目《當遊客不存在》
? 11P on ViuTV《大海男兒》

廣告
Share This Article
Leave a comment