fbpx

杜如風不拍旅行節目轉玩解夢, ViuTV 全新節目《拆你個夢》首集為翻版金城武探夢

首集請來栢天男和張敬仁作嘉賓,一起探究「夢」,杜如風更指栢天男酷似她的二號男神金城武,並宣佈栢天男將成為她的新男神。

ViuTV 全新節目《拆你個夢》將於今晚 11 點首播,節目由杜如風、 ERROR 成員保錡和王頌茵( Kathy 仔)擔任主持,並以嶄新手法將夢境化成影片,以搞笑方式替藝人嘉賓重返夢境。首集請來栢天男和張敬仁作嘉賓,一起探究「夢」,杜如風更指栢天男酷似她的二號男神金城武,並宣佈栢天男將成為她的新男神。

廣告
杜如風更藉機問栢天男的擇偶條件以及感情狀況,問他喜不喜歡女生「大」,栢天男稱自己喜歡比較成熟的交往對象後,立即笑到「見牙唔見眼」,兩人更大跳性感辣身舞。
廣告

全新節目《拆你個夢》由杜如風、 ERROR 成員保錡和王頌茵( Kathy 仔)做主持,以嶄新手法將夢境拍成影片,並以搞笑方式幫藝人嘉賓重返夢境。另外,節目亦會虛構不同場面將嘉賓遺忘的夢境「重組」,由解夢專家拆解夢中迷思。透過夢境尋找共鳴,藝人可從中解開心結,觀眾亦可更深一層了解他們內心世界。 

全新節目《拆你個夢》由杜如風、 ERROR 成員保錡和王頌茵( Kathy 仔)做主持,以嶄新手法將夢境拍成影片,並以搞笑方式幫藝人嘉賓重返夢境。
自肥是必須的。
廣告

首集邀得栢天男和張敬仁做嘉賓,一齊探究「夢」, Kathy 仔化身「夢偵探」,女扮男裝,將栢天男的夢境重現於觀眾眼前,而杜如風指栢天男酷似她的二號男神金城武,並宣佈栢天男將成為她的新男神,更笑指希望今集梁朝偉看不到。杜如風更藉機問栢天男的擇偶條件以及感情狀況,問他喜不喜歡女生「大」,栢天男稱自己喜歡比較成熟的交往對象後,立即笑到「見牙唔見眼」,兩人更大跳性感辣身舞。

廣告

【今晚推介節目】
📍930P on ViuTV 《 戀愛 Staycation 》
📍1030P on Disney+《盡情吃,用力愛》

📍11P on ViuTV 《拆你個夢

廣告

「今晚睇咩好」全新專區登場,即時電影電視影視消息,串流平台好節目,每日必看節目資訊!即時關注「今晚睇咩好」 FacebookInstagram想聯絡我們或報料,即刻電郵我們。另外亦可訂閱我們電子報,接收最新資訊。

Share This Article
Leave a comment