fbpx

周四電影院|一周票房回顧 《末世綠洲》奪冠

中秋節只求大家都快樂!中秋長假期,又係入戲院睇戲嘅好時間!票房方面,上周上映嘅《末世綠洲》成績唔錯,果然講末日嘅動作片係受香港人歡迎嘅。今個星期有五部新戲上畫,包括《電影多啦 A 夢:大雄之新恐龍》。

廣告
《末世綠洲》上映一星期票房有 400 萬。

一個星期又過去,上周新上畫電影入面,由《戰狼 300 》嘅謝拉畢拿主演嘅《末世綠洲》,講彗星撞落地球,令世界即將末日,謝拉畢拿同屋企人獲安排到世界上,唯一安全嘅北極圈的格陵蘭,期間佢同屋企人分開,又被認識嘅人知道佢可以上機逃離等等,佢能唔能夠去到安全地方呢?《末世綠洲》上畫一周票房有 400 萬,上映一星期已經有呢個票房數字,可以話唔錯,至於台灣純愛電影《可不可以,你也剛好喜歡我》,票房值得更好,而家有大約 150 萬。票房冠軍繼續係上映 22 日有超過 4300 萬嘅《天能》,之後係《屍殺半島》同《幻愛》。《花木蘭》繼續表現麻麻,上映兩個星期票房只有 100 幾萬。

新上畫電影有五部,推介包括多啦 A 夢 50 周年紀念作《電影多啦 A 夢: 大雄之新恐龍》,全新故事,講大雄喺恐龍博物館到參加挖掘化石體驗時,得到一枚「恐龍蛋」化石,多啦 A 夢就用「時間布」幫化可還原,仲孵化出兩隻長有翅膀嘅新品種雙胞胎恐龍,為咗恐龍能夠生存,佢哋決定返到 6600 萬年嘅白堊紀,幫佢哋搵棲息地,點知遇著當時隕石撞擊地球,所有恐龍或許因此滅絕!

廣告

另一部有 Megan Fox 擔正嘅《南非救參任務》,講佢領隊嘅僱傭兵接到一宗任務,需要深入非州營救一位被恐怖份子綁架的州長女兒,點知被恐怖份子反擊,佢哋可唔可以殺出重圍呢?其餘上畫新戲包括法國電影《走佬小棋王》,內地電影《我和我的家鄉》及《奪冠》。

廣告
https://www.youtube.com/watch?v=VT_bBO46kF4
https://www.youtube.com/watch?v=CDrGLe8oK9A

Share This Article
Leave a comment