fbpx

每日節目推介|萬聖節一家大細啱睇 《完全獵魔攻略》保姆誓保超能力小孩

《完全獵魔攻略》劇照

十月萬聖節季節, Netflix 有多部講鬼嘅劇同電影上架,《完全獵魔攻略》( A Babysitter’s Guide to Monster Hunting )為一家大細都啱睇嘅戲,講高中生凱莉應承喺萬聖節做保姆後,就獲徵召加入一個秘密保姆組織,幫忙保護擁有特殊力量嘅小朋友不被怪獸威脅。

廣告
電影改編自著名小說

電影《完全獵魔攻略》改編自受歡迎同名小說,小說大受小朋友歡迎,全因所有夢幻人物都在裏面,包括科技專家、精靈專家更有製造各式各樣藥水的專家,當然少不免有一貫小朋友電影情節,要在父母回來之前把怪獸解決。

【今晚推介節目】
? 8P on #港台電視31《議事論事》
? 1030P on ViuTV 全新節目《當遊客不存在》
? 11P on ViuTV《吃掉前男友》

廣告
Share This Article
Leave a comment